יזם תמ"א 38 תל אביב

     
 

 פרויקטים שונים בניצוחו של יזם תמ"א 38 תל אביב

במאמר שלפניכם נספק לכם רשימה של פרויקטים שונים שנעשים על ידי יזם תמ"א 38. הפרויקטים נועדו למימוש תכנית המתאר ה- 38 להגנה על מבנים מרעידות אדמה. הבניינים שמתאימים להשתתפות בתכנית הם כאלו שהוצאו להם היתרי בנייה לפני שנת 1980 ושלא הוצאו להם צווי הריסה עד כה. כל זה, בהתאם לאישור הסופי של וועדת ההתחדשות העירונית בעיריית תל אביב.

חיזוקים ותוספות בנייה ללא הריסה

בפרויקט זה מטמיע הקבלן תוספות בנייה לעצמו בבניין שלכם בתמורה לחיזוקו ושיפור עמידותו. את התוספות הוא בונה בהתאם למגבלות התב"ע בעיריית תל אביב, אשר יכולות להורות לו לבנות קומות נוספות או דירת גן בקומת העמודים התחתונה. 

הרס הבניין ובנייה חדשה במקומו

פרויקט זה נעשה בהתאם לתיקון השני של תמ"א 38, לפיו ניתן גם להרוס בניין ולבנות חדש, ולא רק להטמיע תוספות בנייה בבניין קיים. בסידור זה, כצפוי, נדרש פינוי שמוסדר על ידי היזם. הפינוי זמני, לכמה חודשים עד גמר ביצוע הבנייה של הבניין. במסלול זה בונה לעצמו הקבלן זכויות בנייה נוספות בהתאם למגבלות התב"ע העירונית: דירת גן בקומת העמודים או קומות לגובה שייבנו על הקומות של הבניין החדש. בשל כך שכל דייר חייב לחזור בדיוק לדירה אליה פונה, הבניין החדש יהיה גבוה מהישן, כי מדובר גם בכמות הקומות שהוי קודם, וגם בקומות החדשות שנמסרות ליזם.

בניית פנים בדירות

אם הסדרתם עם הקבלן על בנייה מסוג זה, תתהווה יציקה של חדר נוסף בתוך כל דירה בבניין. אם הסדרתם מרפסות שמש, בנייתן תתבצע אף היא במהלך הפרויקט. כל זה ייעשה בתיאום עמכם בהתאם ללוח זמנים ידוע מראש. ניתן לממש תוספות בנייה גם בעסקה בה מחזקים את הבניין בשעה שאתם גרים בו וגם במקרה של הריסה ובנייה מחדש. בניית פנים יכולה להתבצע גם בתוך הבניין עצמו: שיפות חדר המדרגות, החלפת מעקה, הטמעת מעלית, וכד'. מאד מומלץ להזמין אצל יזם תמ"א 38 תל אביב גם בניית תוספות פנים על מנת שתוכלו ליהנות מהבניין החדש ולחוש שאתם גרים בסביבה משודרגת ואיכותית לאין שעור ביחס לתקופת המגורים הקודמת שלכם.